Tandlæger vil selv bestemme!

–  også når det gælder evt. annoncering på infoskærme

KlinikTV udførte i 2010  en pilotundersøgelse af holdningen til annoncering på infoskærme.

Udmeldingerne er ganske utvetydige:

Tandlægerne ER interesserede i infoskærme og i annoncering,  såfremt de selv vil kunne være medbestemmende omkring hvilke
annoncer som bringes.

Alle adspurgte tandlæger udviser stor interesse for at markedsføre de tand- og mund-pleje produkter som klinikken allerede udbyder eller påtænker at udbyde eller anbefale.

Derimod er et stort flertal af tandlæger tilbageholdende med at skulle acceptere annoncer fra produkter og ydelser som ikke blev udbudt på klinikken,
– og helt markant er den negative holdning til at vise annoncer for produkter og ydelser som ikke udbydes af tandlæger.

Undersøgelsen synes at forklare hvorfor det til dato har været så vanskeligt at få markedet for infoskærme hos tandlæger til at nå et seriøst niveau.

Med KLINIKTV’s tiltag, – er  der for første gang på markedet en attraktiv OG SERIØS løsning for tandklinikkerne.