KlinikTV – Den eneste etisk troværdige løsning

KlinikTV – Den eneste etisk troværdige løsning på markedet

En stædig fastholdelse af det etiske i løsningen,  hvor informationer og spots altid har tilstrækkelig tyngde  og relevans for klinikkens ventende patienter  er det  helt særlige ved KlinikTV-løsningen fra iDent.

Klinikken  har 100% selvbestemmelsesret over  hvad der skal præsenteres på skærmen(ene)  af informationer, nyheder, underholdning og spots – og sådan skal det blive ved med at være!